GIỚI THIỆU TÓM TẮT HỆ LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG

Lê Thăng Long

Kính gửi:

1- Toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

2- Toàn thể nhân dân các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới.

3- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

4- Hội đồng các quốc gia ASEAN

5- Chính phủ các quốc gia trên thế giới

6- Đảng Cộng sản Việt Nam và quốc hội Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam

7- Các tu sỹ, các tín đồ các tổ chức tôn giáo của tất cả mọi tôn giáo trên toàn thế giới

8- Phóng viên báo chí và tất cả các cơ quan truyền thông: báo chí, phát thanh, truyền hình Việt Nam, các quốc gia ASEAN và toàn thế giới

9- Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, ASEAN và thế giới

10- Các tổ chức phi chính phủ, nhân đạo, xã hội, chính trị toàn thế giới

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, sinh năm 1967, công dân Việt Nam, công dân ASEAN, công dân thế giới, là một trí thức, là một doanh nhân, là một nhà hoạt động về quyền con người cho Việt Nam và nhân loại, là nhà nghiên cứu về khoa học tự nhiên và xã hội. Nay tôi xin thay mặt nhóm trí thức người Việt Nam viết bài này công bố tóm tắt nội dung hệ lý luận chủ nghĩa Cộng đồng.

Chủ nghĩa Cộng đồng (CNCĐ) kế thừa toàn bộ tinh hoa của chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin và rất nhiều chủ thuyết khác trên thế giới. Trong hệ lý luận của CNCĐ đã có sự kế thừa đầy đủ tinh hoa của hầu hết triết lý của các tôn giáo trên thế giới. Hệ lý luận CNCĐ do một nhóm trí thức siêu cao cấp người Việt Nam nghiên cứu trong nhiều năm. Có rất nhiều sự sáng tạo mới về lý luận chưa từng có trong lịch sử xã hội loài người được viết trong hệ lý luận CNCĐ. Tôi may mắn được ở trong nhóm nghiên cứu hệ lý luận CNCĐ khi sự nghiên cứu ở vào giai đoạn gần hoàn thiện. Tôi có được vinh dự lớn lao được quyền chấp bút viết lời giới thiệu công bố công trình nghiên cứu về hệ lý luận CNCĐ.

CHỦ THUYẾT TỐT CHO NHÂN LOẠI

Chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin (CNCS M-L) ngay từ khi ra đời đã muốn trở thành một hệ lý luận chuẩn mực cho toàn nhân loại sử dụng làm tư duy định hướng cho sự phát triển loài người. Sáng lập hệ lý luận chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) chủ yếu do Các Mác người nước Đức và có thêm sự cộng tác của Ăng Gen người nước Anh. Hệ lý luận CNCS lần đầu tiên được Lê Nin ứng dụng thành công tại nước Nga năm 1917. Do vậy từ năm 1917 đến nay toàn thế giới quen gọi tên là hệ lý luận CNCS M-L gồm có một số mảng lý luận chính như sau:

1-    Kinh tế học Mác – Lê Nin

2-    Chính trị học Mác – Lê Nin

3-    Triết học Mác – Lê Nin

4-    Xã hội học Mác – Lê Nin

Hệ lý luận CNCS M-L nghiên cứu tổng thể mọi vấn đề về loài người và thế giới vật chất kể từ khi chưa có loài người, quá trình phát triển loài người trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai gần và mãi mãi. Trong thế kỷ 20 đã có khỏang 30 quốc gia trên thế giới trở thành các quốc gia theo đường lối kinh tế và chính trị CNCS. Nhưng vào khoảng năm 1989 đến 1991 đồng loạt hơn 20 quốc gia Cộng sản châu Âu đã giã từ đường lối kinh tế và chính trị CNCS. Trung Quốc từ năm 1978 đến nay, Việt Nam từ năm 1986 đến nay đã tiến hành cải cách kinh tế. Rất nhiều nhân dân, chính phủ các quốc gia đã nhận ra những sai lầm và thiếu sót của hệ lý luận CNCS M-L. Do vậy họ đã từ bỏ hoàn toàn hoặc tiến hành cải cách.

Đã có rất nhiều sự phản biện của nhiều trí thức các quốc gia trên thế giới về CNCS. Chúng tôi đã sưu tầm, ghi nhận, biên tập lại thành hệ thống. Trong tinh thần khoa học, khách quan, chúng tôi đã đánh giá lại nghiêm túc, đúng mức sự đúng, sự sai, sự ưu việt thiếu sót của hệ lý luận CNCS M-L. Đến nay chúng tôi kết luận là hệ lý luận CNCS M-L sai lầm và thiếu sót hơn 90%. Chúng tôi đã chắt lọc toàn bộ các tinh hoa và loại bỏ toàn bộ các sai lầm của hệ lý luận CNCS M-L để viết ra hệ lý luận CNCĐ. Tuy nhiên các tinh hoa của hệ lý luận CNCS M-L còn thiếu rất nhiều chưa đủ cho chúng tôi viết ra hệ lý luận CNCĐ. Chúng tôi đã nghiên cứu triết lý của nhiều tôn giáo và chắt lọc các tinh hoa các triết lý của nhiều tôn giáo để viết ra hệ lý luận CNCĐ. Rất nhiều tinh hoa của hàng loạt chủ thuyết về xã hội, khoa học tự nhiên của nhiều học giả các quốc gia trên thế giới cũng được chắt lọc để viết thành hệ lý luận CNCĐ. Trong hệ lý luận CNCĐ có rất nhiều các tinh hoa về khoa học luật pháp được chắt lọc từ luật pháp Liên Hiệp Quốc, ASEAN, EU và hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Rất nhiều tinh hoa về tri thức quân sự của nhiều quốc gia trên thế giới cũng được chắt lọc để viết ra hệ lý luận CNCĐ. Ngoài kế thừa tinh hoa đã có của toàn thể nhân loại chúng tôi có rất nhiều các tư duy sáng tạo lớn mang tính đột phá bổ sung vào để viết ra hệ lý luận CNCĐ.

Nhân loại chúng ta rất cần có một chủ thuyết tốt để tư duy định hướng cho sự phát triển của nhân loại trong hiện tại, tương lai gần và mãi mãi. Để đáp ứng sự mong mỏi đó nhóm chúng tôi đã dành ra nhiều năm liên tục miệt mài, nỗ lực hết mình để nghiên cứu ra hệ lý luận CNCĐ. Về tri thức hệ lý luận CNCĐ sẽ là hệ lý luận có lượng tri thức lớn đồ sộ nhất trong tất cả các chủ thuyết từng có từ khi có loài người trên trái đất tới nay. Tri thức tinh hoa của toàn bộ hệ lý luận CNCS M-L và các tôn giáo lớn trên thế giới như: Phật giáo, Tin Lành giáo, Công giáo cùng nhiều tôn giáo khác đã có trong đồng thời chỉ là một phần của hệ lý luận CNCĐ. Tuy ngay từ khi mới ra đời hệ lý luận CNCĐ đã trở thành một hệ lý luận lớn đồ sộ bậc nhất trong mọi chủ thuyết từng có trong lịch sử nhân loại từ khi có loài người trên trái đất đến nay nhưng đó cũng mới chỉ là những phác thảo khái quát ban đầu về một hệ lý luận mới. Nhóm chúng tôi là những người tiên phong đặt viên đá nền móng ban đầu để xây dựng nên một hệ lý luận mới là hệ lý luận CNCĐ. Chúng tôi kế thừa tinh hoa nhân loại trong quá khứ đến hiện tại và chúng tôi mong muốn toàn nhân loại luôn biết kế thừa tinh hoa, loại bỏ sai lầm trong quá khứ và nỗ lực sáng tạo không ngừng để không ngừng phát triển hơn về mọi mặt. Hệ lý luận CNCĐ sẽ được nhóm chúng tôi công bố công khai trên toàn thế giới trong tương lai gần. Nhóm chúng tôi không hề thu phí bản quyền mà xin tặng cho toàn thể nhân dân và chính phủ mọi quốc gia trên toàn thế giới. Chính phủ và nhân dân các quốc gia trên toàn thế giới được toàn quyền sử dụng hệ lý luận CNCĐ. Chúng tôi mong toàn thể nhân loại sẽ tham gia góp ý, phản biện, sáng tạo thêm để giúp cho hệ lý luận CNCĐ mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Trong toàn bộ các tinh hoa của hệ lý luận CNCS M-L chỉ bằng khoảng 1/100 lượng tri thức lớn viết trong hệ lý luận CNCĐ nhưng chúng tôi rất trân trọng bởi vì đó là một phần quan trọng của hệ lý luận mới. Hệ lý luận CNCĐ có tính ứng dụng thực tế rất cao. Kèm theo việc công bố lý thuyết chúng tôi cũng sẽ công bố kế hoạch cụ thể về những sự ứng dụng ở thực tế hệ lý luận CNCĐ trong tương lai gần. Toàn bộ hệ lý luận CNCĐ đã được nhóm chúng tôi viết xong, nhưng vì rủi ro bất khả kháng đến với các thành viên trong nhóm chúng tôi vì vậy tài liệu đã bị thất lạc mất gần toàn bộ. Nay nhóm chúng tôi đang từng bước viết lại toàn bộ hệ lý luận CNCĐ. Hệ lý luận CNCĐ sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với nhân loại vì vậy cần được giới thiệu rộng rãi công khai ra toàn thế giới càng sớm càng tốt. Nhóm chúng tôi sẽ viết giới thiệu từng phần, viết xong phần nào sẽ giới thiệu luôn phần đó về hệ lý luận CNCĐ. Hệ lý luận CNCĐ ra đời là để nhằm thực hiện các sứ mệnh thiết thực cho đời sống nhân loại và tương lai trên sự cống hiến cơ bản như sau:

1-    Loại bỏ hoàn toàn chiến tranh, khủng bố ra khỏi đời sống của nhân loại để mưu cầu hòa bình toàn diện cho toàn thế giới.

2-    Xóa bỏ hoàn toàn sự nghèo đói trong đời sống nhân loại và xây dựng một nhân loại thịnh vượng, hạnh phúc.

3-    Nâng cao tri thức cho toàn nhân loại ở mức cao.

4-    Xây dựng một nhân loại sống có đạo đức cao, có tình yêu thương, bình đẳng, công bằng, bác ái.

5-    Nâng cao sự giao lưu, hợp tác, hội nhập mật thiết và toàn diện giữa các dân tộc, quốc gia trên toàn thế giới.

6-    Rất nhiều cống hiến lớn nữa cho xã hội loài người trong hiện tại và tương lai.

CẦN SỬA CHỮA SAI LẦM

Tôi rất yêu thương dân tộc Việt Nam và nhân loại. Trong nhiều năm qua đến nay tôi đã rất nỗ lực hành động để cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Thật đáng tiếc chính quyền Việt Nam đã bắt giam tù và xử án tôi 5 năm tù giam. Chính quyền Việt Nam (CQVN) còn bắt giam tù oan, xét xử sai 3 trí thức, doanh nhân yêu nước Việt Nam nữa là:

-       Doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm từ giam, 5 năm quản chế.

-       Luật sư nhân quyền yêu nước Lê Công Định 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.

-       Trí thức yêu nước trẻ Nguyễn Tiến Trung, 7 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Tôi và luật sư nhân quyền yêu nước Lê Công Định đã được ra tù vì mãn hạn tù. Hiện nay doanh nhân yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức và trí thức yêu nước trẻ Nguyễn Tiến Trung vẫn chưa được ra tù. Tuy ra tù nhưng tôi và luật sư nhân quyền yêu nước Lê Công Định vẫn chưa hoàn toàn được tự do bởi hai chúng tôi bị chính quyền quản chế 3 năm. Trong thời gian bị quản chế chúng tôi bị hạn chế một số quyền công dân quan trọng như:

1-    Không được tham gia bầu cử, ứng cử các chức vụ trong bộ máy chính quyền.

2-    Tuyệt đối không được tự do đi lại ngoài khu vực phường chúng tôi đang sống.

3-    Một số vấn đề khác công khai hoặc bí mật chính quyền Việt Nam hạn chế, ngăn cản chúng tôi.

Ở Việt Nam (VN) đã từng có ông Nguyễn Kim Ngọc nguyên là bí thư tỉnh ủy của ĐCSVN thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chính quyền VN xử lý oan sai. Chính ông Nguyễn Kim Ngọc là người đầu tiên thực hiện cải cách kinh tế thành công ở quy mô nhỏ ở VN nhưng không được chính quyền VN thừa nhận thành công, cống hiến của ông ấy. Thay vì tặng thưởng huân chương thì CQVN đã kết tội ông Nguyễn Kim Ngọc rất nặng nề. Sau này cố tổng bí thư ĐCSVN là Nguyễn Văn Linh đã lấy kế sách sáng tạo của ông Nguyễn Kim Ngọc để thực hiện cải cách nền kinh tế Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Về sau này ĐCSVN và CQVN đã truy tặng ông Nguyễn Kim Ngọc nhiều huân chương cao quý sau khi ông ấy đã mất. Tôi hy vọng, mong đợi một ngày nào đó ĐCSVN & CQVN sẽ minh oan cho tôi cùng các bạn tôi tựa như sự đã minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc.

Thành quả của cuộc cải cách kinh tế VN từ năm 1986 đến nay là lớn nhưng đó vẫn còn là cuộc cải cách thiếu triệt để, thiếu toàn diện. Nếu VN cải cách triệt để hơn, toàn diện hơn thì sẽ gặt hái được nhiều thành tựu phát triển hơn nữa. Tôi muốn giúp cho ĐCSVN và CQVN tiếp tục cải cách triệt để hơn, toàn diện hơnCải cách tư duy mới là cải cách ở phần gốc rễ, cải cách ở hành động chỉ là cải cách ở phần ngọn. ĐCSVN lãnh đạo toàn diện xã hội VN. ĐCSVN lấy hệ lý luận CNCS M-L làm nền tảng lý luận chủ yếu cơ bản để tư duy lãnh đạo toàn diện xã hội VN. Khi hệ lý luận CNCS M-L sai lầm hơn 90% và có rất nhiều thiếu sót thì tất yếu phải dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho xã hội VN.

Bản thân tôi vốn dĩ không có một thù oán nào cho dù là nhỏ nhất đối với ĐCSVN và CQVN. Ông ngoại tôi là liệt sỹ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp. Cha và mẹ đẻ của tôi đều là đảng viên ĐCSVN. Cha và mẹ đẻ của tôi đều là những nhà cách mạng tham gia tích cực cống hiến trong cuộc kháng chiến chống các thế lực xâm lược Pháp, Mỹ và bành trướng Trung Quốc của dân tộc Việt Nam. Gia đình tôi có công rất lớn cống hiến cho ĐCSVN và CQVN. Nhưng tôi nhận thấy ĐCSVN và CQVN có quá nhiều sai lầm, thiếu sót lớn cho nên tôi đành phải góp ý nhằm giúp cho ĐCSVN và CQVN sửa chữa sai lầm, thiếu sót. Nếu ĐCSVN và CQVN sớm nhận ra sai lầm, thiếu sót để sửa chữa và minh oan cho tôi thì mới thể hiện được sự văn minh, đạo đức công bằng của ĐCSVN cùng CQVN. Tôi hoàn toàn không có ý chỉ trích ĐCSVN và CQVN. Tôi chỉ muốn chân thành góp ý và nói lên sự thật mà thôi.

Sau đây tôi xin chỉ ra một số sai lầm, thiếu sót lớn của hệ lý luận CNCS M-L để giúp cho ĐCSVN và CQVN sớm sửa đổi lại nhận thức, tư duy để lãnh đạo xã hội VN được tốt hơn.

Trong phần kinh tế học và chính trị học của hệ lý luận CNCS M-L có một lý thuyết đặc biệt quan trọng mang tính tiên đề là lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động. Thật tiếc là lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động do Các Mác viết ra sai lầm, thiếu sót hơn 90%. Trong lý thuyết giá trị thặng dư sức lao động do Các Mác là ông tổ của CNCS đã chứng minh những nhận định rằng:

1-    Toàn bộ các doanh nhân thuộc khối kinh tế tư nhân là thuộc về giai cấp tư bản. Tư bản trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ còn có tên gọi khác là tư sản. Tư bản trong lĩnh vực nông nghiệp còn có tên gọi khác là địa chủ. Các Mác coi tư bản là bóc lột có nghĩa là tất cả những ai là doanh nhân thuộc sở hữu kinh tế tư nhân thì đều thuộc những người bóc lột sức lao động của người lao động làm thuê.

2-    Toàn bộ những người lao động đi làm việc tại các cơ sở kinh tế tư nhân thì thuộc về giai cấp bị bóc lột.

3-    Giai cấp tiểu tư sản tức là giai cấp bóc lột nhỏ, gồm có các thành phần là: trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, văn nghệ sỹ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

4-    Các Mác đề ra cách thức xóa bỏ sự bóc lột để mưu cầu sự công bằng, bình đẳng cho xã hội là buộc phải sử dụng bạo lực để cưỡng đoạt tài sản tư hữu tư nhân trở thành tài sản sở hữu công cộng toàn dân.

5-    Các Mác chủ trương tiến tới xóa bỏ kinh tế tư nhân trên toàn thế giới để thực hiện thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng tức là CNXH & CNCS toàn cầu. CNXH là giai đoạn thấp đầu tiên của CNCS.

Sau đây tôi xin phân tích một chút về những điều Các Mác nhận định mà tôi vừa nêu. Để quý vị và các bạn dễ hiểu tôi xin đưa ra những ví dụ cụ thể ở thực tiễn để chứng minh cho lý thuyết.

TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được thành lập năm 1776. Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là cố tổng thống Washington, làm tổng thống từ năm 1776 đến năm 1784. Tiếp theo tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là cố tổng thống Abraham Lincoln, làm tổng thống từ năm 1785 đến năm 1792. Ngay trong thời gian ngài Abraham Lincoln làm tổng thống thì quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành luật xóa bỏ việc cưỡng bức, sử dụng nô lệ đối với người da màu và tất cả mọi con người sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Kể từ đó mọi công dân lao động Hoa Kỳ được bình đẳng quyền con người với giới doanh nhân.

Khi có sự cưỡng bức của doanh nhân đối với người lao động, khi người lao động không có quyền con người bình đẳng với doanh nhân, khi người lao động bị doanh nhân trả lương thấp hơn sự cống hiến hữu ích của họ cho doanh nghiệp thì khi đó doanh nhân trở thành giai cấp bóc lột và người lao động trở thành người thuộc giai cấp bị bóc lột. Ngược lại khi người lao động được quyền bình đẳng quyền con người với doanh nhân, người lao động được quyền thỏa thuận mức thu nhập và sự làm việc cho doanh nghiệp, người lao động được doanh nhân trả thu nhập thỏa đáng bằng với sự cống hiến của người lao động cho doanh nghiệp thì khi ấy doanh nhân không phải thuộc về giai cấp bóc lột và người lao động không thuộc về giai cấp bị bóc lột.

Như vậy có hai hình thái đối với kinh tế tư nhân là kinh tế tư nhân có bóc lột và kinh tế tư nhân không có bóc lột. Thật đáng tiếc là Các Mác đã hoàn toàn không viết gì về kinh tế tư nhân không có bóc lột. Các Mác đã gộp tất cả kinh tế tư nhân không có bóc lột trở thành kinh tế tư nhân có bóc lột. Từ hơn 200 năm qua đến nay cả thế giới vẫn quen theo quán tính gọi Hoa Kỳ là quốc gia tư bản tức là quốc gia có bóc lột. Nhận thức như vậy là sai lầm, thiếu sót. Thật sự là giữa nhiệm kỳ của cố tổng thống Abraham Lincoln trở về trước Hoa Kỳ là quốc gia tư bản còn từ giữa nhiệm kỳ của cố tổng thống Abraham Lincoln tới sau này đến tận nay thì Hoa Kỳ không còn là quốc gia tư bản nữa. Nhóm chúng tôi đặt tên cho là hình thái kinh tế tư nhân không có bóc lột gọi là kinh tế cộng đồng. Như vậy từ thời ngài Abraham Lincoln làm tổng thống đến nay Hoa Kỳ đã chính thức trở thành quốc gia cộng đồng chứ không còn là quốc gia tư bản. Để tỏ lòng ngưỡng mộ cố tổng thống Abraham Lincoln tôi đã tự đặt tên cho mình là Lincoln Lê. Những thành phần trong xã hội như: trí thức, giáo viên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sỹ, tiểu thương, tiểu chủ họ không hề tham gia bóc lột ai vì không có ai làm thuê cho họ. Cho dù là bóc lột rất nhỏ cũng không hề có. Do vậy Các Mác kết tội các thành phần xã hội thuộc về giai cấp tiểu tư sản là hoàn toàn sai lầm.

Định nghĩa bóc lột là gì?! Khi một người hưởng thu nhập hơn sự cống hiến hữu ích của họ, họ hưởng lợi vào phần lợi ích chính đáng của người khác bằng mọi hình thức thì đều là bóc lột. Như vậy những quan chức chính quyền tham nhũng chính là những người thuộc về giai cấp bóc lột hay còn gọi là giai cấp tư bản. Tham nhũng là sự hưởng thu nhập ngoài lương, thu nhập không chính đáng. Chúng tôi gọi những quan chức tham nhũng ở các quốc gia cộng sản là những nhà tư bản đỏ, họ thuộc về giai cấp tư bản đỏ. Những quan chức tham nhũng trong quốc gia dân chủ chúng tôi đặt tên họ là những nhà tư bản xanh, họ thuộc về giai cấp tư bản xanh. Những doanh nhân tham gia cưỡng bức, bóc lột sức lao động của người lao động chúng tôi đặt tên cho họ là tư bản đen, họ thuộc về giai cấp tư bản đen. Khi doanh nhân trả lương cho người lao động xứng đáng với cống hiến hữu ích của họ và tôn trọng người lao động thì khi đó doanh nhân không thuộc về giai cấp bóc lột, doanh nhân cũng là người lao động chân chính. Doanh nhân lao động chân chính là khi họ bỏ công sức, thời gian, trí tuệ, trách nhiệm, bỏ vốn đầu tư để điều hành, quản lý doanh nghiệp. Đó là lao động cao cấp, lao động trí tuệ.

DUY TÂM VÀ DUY VẬT

Triết học của hệ lý luận CNCS M-L là hệ triết học duy vật biện chứng. Triết học của CNCS đưa ra lý luận bác bỏ hoàn toàn mọi giá trị, mọi triết lý của các tôn giáo. Triết học của các tôn giáo thuộc về hệ triết học duy tâm. Triết lý cốt lõi của hệ triết học duy vật biện chứng là coi vật chất có trước, ý thức có sau. Triết học duy vật biện chứng không thừa nhận có tâm linh, có Thượng đế, có Tạo hóa, có thánh thần, có Phật, có linh hồn. Triết học duy tâm thừa nhận có tâm linh, có Thượng đế, có Tạo hóa, có thánh thần, có Phật, có linh hồn, có ý thức có trước, vật chất có sau.

Trong triết lý duy vật biện chứng có khái niệm (phạm trù) rất quan trọng là phủ định, khẳng định, khẳng định và phủ định. Có nghĩa là theo Các Mác cho rằng cái này đúng thì cái kia phải sai và ngược lại. Như vậy nếu triết học duy vật biện chứng đúng thì mọi triết học duy tâm của các tôn giáo buộc phải sai. Các Mác cho rằng mọi triết lý của các tôn giáo đều là sai, là mê tín dị đoan, do vậy cần phải bài trừ tôn giáo ra khỏi đời sống của nhân loại. Trên thực tế đã có hàng chục quốc gia CS trên thế giới đã từng thực hiện cấm đoán, cản trở hoạt động tôn giáo ở tùy mức độ ít hay nhiều. Vậy chúng ta nên hiểu thế nào cho đúng?!

Chúng ta ủng hộ triết học duy vật biện chứng của CNCS hay là ủng hộ triết học duy tâm của các tôn giáo?! Tôi xin chia sẻ, phân tích giúp quý vị và các bạn một chút như sau:

Có một thực tế rất dễ nhận thấy mà hàng tỷ người trên trái đất đều hiểu đó là vũ trụ hình thành từ đa nguyên, hiện tại là đa nguyên, tiếp tục tồn tại trong tương lai vẫn là đa nguyên. Đa nguyên về nhiều phương diện vật chất và phi vật chất. Tôi ví dụ về nguyên tử tức là vật chất đơn chất thì đến nay các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra có hơn 100 nguyên tố, nguyên tử khác nhau. Về hợp chất thì có hàng vạn loại hợp chất khác nhau. Nguyên tử chưa phải là nhỏ nhất, có nhiều loại vật chất nhỏ hơn nguyên tử để tạo thành các nguyên tử. Nhiều nguyên tử kết hợp lại thành hợp chất. Trong một cánh rừng nguyên sinh có hàng vạn loài cây, hàng ngàn loài chim, hàng trăm loại thú. Côn trùng có hàng ngàn loài. Cá nước ngọt, nước lợ, nước mặn có hàng ngàn loài khác nhau. Con người sống trên trái đất có nhiều màu da: trắng, vàng, nâu, đen, đỏ … Hiện nay thế giới có khoảng 7,2 tỷ người tất cả mọi người đều khác nhau, không có ai giống nhau đến mức tuyệt đối về thể xác và tâm hồn. Bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy các anh, chị em sinh đôi, sinh ba cùng trứng giống nhau như là giọt nước. Nhưng các nhà khoa học hình sự cho biết rằng hình dáng bộ vân tay của người sinh đôi, sinh ba cũng có không ít những chỗ khác nhau. Tâm hồn của người sinh đôi, sinh ba cũng có nhiều sự khác nhau. Như vậy về tâm hồn và vật chất hình thành, tồn tại trong vũ trụ thực tế là đa nguyên chứ hoàn toàn không phải là sự nhất nguyên. Có một thực tế rất phổ biến là thế giới vật chất và phi vật chất tức là tinh thần thường tồn tại trong hai mặt đối lập nhưng lại cùng chung một vấn đề thống nhất. Tôi xin ví dụ về sự tồn tại phổ biến hai vế đối lập nhưng lại tồn tại trong cùng một vấn đề thống nhất như sau:

1-    Trong loài người có một nửa là nam giới, một nửa là nữ giới.

2-    Đồng tiền có hai mặt.

3-    Mỗi nguyên tử có hạt nhân mang điện tích dương và điện tử mang điện tích âm.

4-    Trong một dòng điện có một dây nóng và một dây nguội.

5-    Bên cạnh núi cao thường là vực sâu.

6-    Loài thú, chim, cá, côn trùng có giống đực và giống cái.

7-    Có mặt trời nóng nhưng lại có mặt trăng lạnh.

8-    Có triết lý duy vật và có triết lý duy tâm

9-    Trong một trục số có nửa trục số là số âm từ 0 đến âm vô cùng, có nửa trục số là số dương từ 0 đến dương vô cùng.

10- Rất nhiều sự khác nữa luôn tồn tại hai vế đối lập trong cùng một vấn đề thống nhất.

Bóng tối và ánh sáng hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng ánh sáng và bóng tối đều có ý nghĩa đối với đời sống con người. Ánh sáng mặt trời ban cho nhân loại năng lượng sống. Ban đêm để cho con người được nghỉ ngơi. Nếu chỉ có ban ngày mà không có ban đêm thì con người chỉ biết có làm việc, ít có nghỉ ngơi. Ánh trăng ban cho nhân loại sự lãng mạn, thơ mộng. Nếu nhân loại chỉ có toàn nam giới hoặc toàn nữ giới thì thế giới thật đơn điệu, kém hạnh phúc. Sự tồn tại đa nguyên, tồn tại hai vế đối lập làm cho xã hội loài người thêm phong phú và hạnh phúc.

Nếu có ai đó nói mặt trời đúng, mặt trăng sai, nam giới đúng, nữ giới sai, bóng tối đúng, ánh sáng sai … thì quý vị và các bạn nghĩ sao?! Theo chúng tôi những thứ khác nhau đều có thể là đúng, mỗi thứ đúng theo hình thái của mình. Thế giới vũ trụ không phải là nhất nguyên. Do vậy không chỉ có một lẽ phải mà có rất nhiều lẽ phải. Mặt trời tốt và mặt trăng cũng tuyệt vời. Nam giới đáng yêu và phụ nữ cũng đáng yêu. Theo chúng tôi triết học duy vật và triết học duy tâm đều hữu ích với cuộc sống của nhân loại. Bởi vậy mà trong hệ lý luận CNCĐ chúng tôi tiếp thu, kế thừa mọi tinh hoa của hệ lý luận CNCS M-L đồng thời cũng tiếp thu, kế thừa mọi tinh hoa triết lý của các tôn giáo.

 

LỜI KẾT

Để viết lại đầy đủ, chi tiết hệ lý luận CNCĐ chúng tôi cần thời gian ít nhất là 10 năm. Trong bài viết này tôi xin thay mặt nhóm nghiên cứu chỉ mới có thể giới thiệu một chút ít khái quát về hệ lý luận CNCĐ. Sau bài viết này tôi và các thành viên trong nhóm của tôi sẽ từng bước viết từng phần để công bố toàn bộ hệ lý luận CNCĐ. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm. Tôi ngỏ lời tha thiết xin được làm cố vấn cải cách hoàn toàn miễn phí cho ĐCSVN và CQVN. Hệ lý luận CNCĐ sẽ có ý nghĩa lớn với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới không phân biệt chế độ kinh tế, chính trị.

Lời cuối bài viết này tôi xin chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an, thành công, may mắn, hạnh phúc! Tôi có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ Việt Nam và khá tiếng Anh. Nhưng vì tôi cần dành nhiều thời gian cho việc viết thêm nhiều bài viết khác nữa cho nên tôi ít có thời gian dành vào việc dịch các bài viết của tôi sang tiếng Anh. Tôi xin nhờ cậy quý vị và các bạn hãy giúp tôi dịch bài viết này sang ngôn ngữ tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác của các dân tộc rồi sau đó phổ biến giúp tôi quảng bá rộng rãi bài viết này

Quý vị và các bạn có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại di động: +84-967375886. Email: ltlong.cdvn@gmail.com.

Sài Gòn, Việt Nam, ngày 13/12/2013.

Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Thành viên sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam

About these ads

 1. #1 by Long on 16/12/2013 - 9:03 sáng

  Tôi hòan tòan ủng hộ việc làm mạo hiễm và táo bạo của anh bạn trẻ Lê Thăng Long. Chưa tìm hiểu nội dung chủ nghĩa cộng đồng như thế nào mà vội vàng phê phán không phải tính cách của nhưng trí thúc chân chính. Đất nước chúng ta đang cần đến những con người dám nghĩ, dám làm chứ không cần đến bọn ganh tị.

  • #2 by ABC on 16/12/2013 - 12:28 chiều

   “Bọn ganh tị ? ? ? ?” Hy vọng bác nhẹ lời hơn…để tỏ rõ “tính cách của trí thức chân chính ” – Ở đây, không có chút xíu nào ganh tị cả, có thể bác đã hiểu lầm ! Xin phép nói tóm tắc về 02 lý do cá nhân, khiến tôi phản bác bài viết .

   1. -Ngôn từ đại ngôn . Triết học, tư tưởng luôn là để mục rất khó, đôi khi dành cả một đời cũng chưa đủ để khẳng định mình đúng hay sai. Vì vậy, những học giả chân chính luôn sử dụng có chừng mực và hết sức khiêm hòa để mong nhận được sự phản bác ( mà họ gọi là sự chỉ bảo) của thiên hạ. Nếu không thành tâm, người ta sẽ không nhận được sự quan tâm và công sức của việc phản bác, tranh luận ! Khiêm tốn là một đức tính bắt buộc vì người ta ý thức được sự khiếm khuyết và bất toàn phản có , từ một cá nhân hay từ một nhóm người !

   Bác Long viết để gởi cho Toàn thể Nhân loại ( xem phần “kính thưa”), trong khi tôi không tin bác ấy hiểu hết Lịch sử, dân tộc tính , xu hướng, niềm tin, tôn giáo, phong tục tập quán…của gần 200 quốc gia trên thế giới ( mà tôi e về chính con người VN ở các vùng miền lãnh thổ, chưa chắc bác Long đã nắm vững)- Nhưng khi đọc đến những “…do một nhóm trí thức siêu cao cấp người Việt Nam nghiên cứu …, chưa từng có trong lịch sử xã hội loài người..” thì tôi tuyệt vọng và ngưng lại ngay ! Bạn hãy đọc lại toàn bộ bài viết và hãy cho tôi một nhận xét về cách tác giả sử dụng “ngôn từ” , có thể bạn sẽ hiểu hơn !

   2. Nội dung quá nhiều sơ suất , khiếm khuyết nhưng mang một tham vọng quá lớn.
   Đã trình bày rãi rác trong một vài còm , không có thời gian để mổ xẻ thêm ở đây. Chỉ xin bổ sung thêm cho rõ ý , rằng những người như bác LT Long chắc cũng thuộc nằm lòng câu của Goethe “Mọi lý thuyết đều màu xám – chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi “ ! Nhưng trong bài viết, có vẻ bác ấy đã bỏ mặc ý nghĩa của nó nhỉ ?( hy vọng tôi lầm) – Thiển nghĩ, “lý thuyết” nói chung, là một loại sản phẩm tư tưởng , nó chỉ có một giá trị nhất định , trong một phạm vi không – thời gian có giới hạn. Lý thuyết thì luôn luôn tĩnh, cây đời (cuộc sống) thì luôn luôn động ! Trong khi cuộc sống rộng lớn mênh mông quanh nó tiếp tục trôi chảy, thay đổi, biến dịch…thì ”mọi lý thuyết” vẫn nằm lại đó, giữ nguyên cái nội dung mà nó từng có từ ngày nó được sinh ra ! Không tránh khỏi, tự nó sẽ dần dần trở thành lỗi thời, lạc hậu, nó buộc sẽ phải khô héo đi ,” màu xám” của Goethe như ngụ ý cho một cái xác chết khô, không còn mang theo sức sống mà nó từng có nữa !

   Vì vậy, với tôi, một lý thuyết đúng đắn phải là một “ lý thuyết mở”. Tức là, tuổi thọ của một lý thuyết, tùy thuộc vào phần“dư địa cho tư tưởng, tinh thần” mà nó buộc phải dành ra trong chính nội dung của nó, để có được cơ hội tự điều chỉnh, tự bổ sung, thích nghi với biến động vô cùng nhanh chóng và phức tạp, nhất là với xã hội loài người ngày nay ! Vì thế tôi luôn tin rằng, sẽ không có và không bao giờ có, một học thuyết KT-CT nào có thể áp dụng cho một “ nhân loại toàn cầu và mãi mãi“. Phát biểu của LT Long chỉ là lập lại sai lầm “độc quyền chân lý” của Marx. Và tham vọng chứa đựng trong “CNCĐ” đương nhiên , cũng từ tựa như thế !

   Tự do ngôn luận là để người ta có cơ hội cân bằng và điều chỉnh cho nhau. Nếu nhìn như thế, bạn sẽ thấy đây là nhiệt tâm chứ không phải ganh tị !
   Chính thái độ bĩu môi ,im lặng quay mặt đi ( không thèm chấp) mới là một thái độ tiêu cực đáng chế trách. Hoặc tệ hơn nữa, khi thấy sai lầm mà vì nể nang ( hay chỉ vì đó là phe ta ) không chịu nói ra, thì tương lai một xã hội Dân Chủ có nguy cơ bị phá hỏng ngay từ lúc này rồi ! VN ta không cần thêm một tương lai xây trên nền của Dối trá nữa.

   PS
   Xin nhớ cho, tôi vẫn không cho rằng tôi đúng, và luôn tâm niệm chắc chắn những gì mình trình bày chỉ là một ý kiến đơn lẻ, đúng với cá nhân chính mình mà thôi. Rất sẵn sàng để học hỏi thêm từ diễn đàn. Cám ơn bạn đã đọc

   • #3 by Long on 16/12/2013 - 4:30 chiều

    Thất bại là mẹ thành công. Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài…
    Vịêt Nam là một qốc gia nhược tiểu rất cần đến những con người có nhiều tham vọng như Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức….. Thà thất bại còn hơn là không dám thực hiện!. Việc làm của Lê Thăng Long đáng được cho mọi người khuyến khích.

    • #4 by BỞI LÚ on 16/12/2013 - 10:23 chiều

     TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC TRÔNG CHỜ VÀO THẾ HỆ TRẺ . XONG LÀ THẾ HỆ TRẺ CÓ NHIỀU KHÁT VỌNG – CHỨ KHÔNG CẦN NHỮNG NGƯỜI CÓ NHIỀU THAM VỌNG

   • #5 by Van Duc on 16/12/2013 - 5:10 chiều

    iPhone:
    Thanks bac ABC.
    Nguoi viet nen tham khao:
    “Thuyet nan” / die Schwierigkeiten von Sagen;
    “Tam tu kinh”:
    Thanh nhan che tac viet ‘kinh’; Hien gia truoc tac viet ‘truyen’“.

    Than men.

    • #6 by Khách on 17/12/2013 - 12:07 sáng

     Các bác ơi, chừng nào người VN hết ích kỷ thì mới may ra có tương lai tươi sáng được. Tôi thấy rõ ràng là quốc tế có quan tâm gì đến VN đâu? vì chính chúng ta vẫn còn thấy tự hào là còn hơn được một vài nước như Bắc Triều Tiên, Trung quốc…Thì các bác phải hiểu là quốc tế phải lo xử lý mấy cái ung nhọt đó trước đã…Tôi thấy là người Việt mình nên đấu tranh cho các nước đó trước…thì may ra mới được quan tâm của quốc tế…Ví dụ như thay vì ủng hộ nhân quyền VN thì mình ủng hộ nhân quyền Trung Quốc…chắc tôi sẽ bị ném đá vì văn vẻ không thuyết phục, nhưng đại khái là vậy…hy vọng có người hỉu..

   • #7 by Van Duc on 17/12/2013 - 8:12 sáng

    Internet:
    Mephisto in Geothe’s Faust:
    Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und Grün des Lebens goldenen Baum.

  • #8 by BỞI LÚ on 16/12/2013 - 10:30 chiều

   VỚI MỘT CÁ NHÂN THÌ CÓ THỂ MẠO HIỂM , LẤY THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG .
   VỚI MỘT LÝ THUYẾT DẪN ĐƯỜNG CHO CẢ MỘT DÂN TỘC THÌ KHÔNG NÊN MẠO HIẾM

   • #9 by Long on 16/12/2013 - 10:53 chiều

    Gia tri duoc thua nhan boi cong dong, chan ly khong chi co mot nguoi. Dung vi ich ky ma lam lang phi nhung tai nang huu ich cho dat nuoc…

 2. #10 by Một bạn đọc on 15/12/2013 - 4:40 chiều

  Với bài viết này Lê Thăng Long có thể PHÁ NÁT phong trào CON ĐƯỜNG VIỆT NAM. Không biết Lê Thăng Long có biết điều đó không ?

 3. #11 by Van Duc on 15/12/2013 - 2:40 chiều

  iPhone:
  Cam on cac bac da cho doc cac Phan hoi / reply hay!
  Toi doc anhbasam, biet co bai nay va hoi ngac nhien khi thay DD.XHDS dang tai.
  Neu duoc gop loi, thi xin co 1 y kien:
  Toi tu cho minh la nguoi chua du khon (not intelligent enough), nhung cung biet xau mat khi doc bai cua LTL!


  Than men.

 4. #12 by cầ̀uxincsmautanrã on 15/12/2013 - 2:03 chiều

  Ông LTL nên nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn.

 5. #13 by người tự do on 15/12/2013 - 10:00 sáng

  Cứ cho rằng ông Lê Thăng Long không bị tâm thần thì đọc bài viết của ông khiến tôi không khỏi phì cười. Ông ta quảng bá một “hệ lý luận”, phàm đã gọi là lý luận thì không được mâu thuẫn, trong khi ông ta lại nói năng bất nhất, câu sau đá câu trước! Đơn cử:
  1_ Quảng cáo rằng “Hệ lý luận CNCĐ” sẽ xóa bỏ hoàn toàn chiến tranh, nghèo đói, v,v…
  2_ Nhưng trong cái “Hệ lý luận CNCĐ” lại cho rằng thế giới “luôn tồn tại hai vế đối lập trong cùng một vấn đề thống nhất.”

  Chỉ xét 2 cặp đối lập “chiến tranh – hòa bình” và “nghèo đói – giàu sang” cũng đủ thấy nếu 1_ đúng thì 2_ sai và ngược lại nếu 2_ đúng thì 1_ sai.

  Đọc mấy câu như “Sự tồn tại đa nguyên, tồn tại hai vế đối lập làm cho xã hội loài người thêm phong phú và hạnh phúc.” “Mặt trời tốt và mặt trăng cũng tuyệt vời. Nam giới đáng yêu và phụ nữ cũng đáng yêu” v,v…làm tôi hứng khởi nói nhại theo tinh thần “Hệ lý luận CNCĐ” của ông như sau:

  _ Sự tồn tại đa nguyên, tồn tại hai vế đối lập làm cho xã hội loài người thêm phong phú và hạnh phúc. Chiến tranh tốt và hòa bình cũng tuyệt vời, nghèo đói đáng yêu và giàu sang cũng đáng yêu.

 6. #14 by gắn râu cho bà on 15/12/2013 - 8:09 sáng

  Cứ như Hoa Kỳ áp dụng đường lối:
  “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DƯỚI SỰ DẪN DẮT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG” là thực tế nhất.
  (vì KTTT và người tiêu dùng là 2 vế cùng khách quan gắn kết với nhau để dẫn nhau đi lên)
  chứ KTTT định hướng XHCN là lấy râu ông cắm cằm bà, chả hiểu gì sất!
  (vì KTTT là khách quan, nhưng định hướng XHCN là CHỦ QUAN, do đó không thể gắn 2 vế này vào với nhau một cách khiên cưỡng được!)

 7. #15 by Cục Đất on 15/12/2013 - 6:03 sáng

  He he, có một “chủ nghĩa” (M-L) thôi mà ngán tận cổ rồi, nay anh Long còn đòi phổ biến “chủ nghĩa cộng đồng”. Anh Long đã nghiên cứu kỹ communism, thì hãy tìm hiểu thêm về communitarianism luôn:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Communitarianism
  để biết mình ở đâu, sao thấy nổ quá sá.
  Có 2 khả năng:
  1. Tâm thần anh Long có vấn đề (như nhiều người đã nói)
  2. Anh Long có chủ ý làm quân xanh cho phe đỏ, làm rối lên để làm loãng “mâu thuẫn cơ bản” ở Việt Nam hiện nay là: “mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị độc tài, tham lam, tàn ác, coi rẻ đất nước và nhân dân Việt Nam nhìn chung còn khá mơ hồ về tội ác của chúng”.

 8. #16 by Lương Tâm on 15/12/2013 - 5:35 sáng

  Kính thưa các Bác!

  Trong bài viết này, bác Lê Thăng Long đã dùng nhiều từ đại ngôn, đó là điều phải tránh nếu thực sự muốn thể hiện một tư duy khoa học.

  Việc bác Lê Thăng Long muốn tìm tòi cái mới và muốn công bố nó là quyền của bác ấy. Mọi sự khám phá điều cần thiết cho cuộc sống, sự đúng sai sẽ được thực tế phán xét.

  Thực ra, qua việc tìm tòi cái mới cho sự lý luận và công bố nó thì bác Lê Thăng Long đang muốn điều gì? Đóng góp cho khoa học lý luận? Đóng góp cho sự bền vững của đảng cộng sản? Đóng góp cho công cuộc đấu tranh của chúng ta?

  Hãy tin tưởng rằng người Việt chúng ta thực sự tài năng và hãy tạo điều kiện cho tài năng được trưởng thành và phát tiết. Nhưng cũng phải luôn nhắc nhở, muốn trở thành thiên tài không chỉ nhờ tài năng và không thể đến trong một sớm một chiều mà phải kiên trì lâu dài, nó là một sự vấp ngã nhiều lần nhưng biết rút ra kinh nghiệm và chững chạc hơn.

 9. #17 by BỞI LÚ on 15/12/2013 - 3:59 sáng

  NGÀY CÀNG THẤY RÕ SỰ HOANG TƯỞNG CỦA BẠN LÊ THĂNG LONG
  THÔI THÌ <>
  HY VỌNG BÁC – TRẦN HUỲNH DUY THỨC , BÁC NGUYỄN TIẾN TRUNG – ĐỒNG HÀNH VỚI LÊ THĂNG LONG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY
  CHẲNG CẦN PHẢI KHAI PHÁ , SÁNG TẠO LÀM GÌ , CHẲNG CẦN PHẢI LÝ THUYẾT RƯỜM RÀ MÀ LÀM GÌ . NHỮNG NGƯỜI ĐI RỪNG CỨ ĐI TRÊN NHỮNG LỐI ĐƯỜNG TO , RỘNG – ĐÃ MÒN VẾT CHÂN NGƯỜI ĐI . CỨ THEO NHỮNG LẠCH NHỎ , TO DẦN RA SUỐI LỚN LÀ SẼ TỚI KHOẢNG SÁNG CỦA CỬA RỪNG .

  • #18 by MINH TÂM on 15/12/2013 - 4:11 sáng

   ĐÃ THUA KÉM NHÂN LOẠI NHIỀU RỒI
   ĐÃ BỊ NHÂN LOẠI BỎ CÁCH XA NHIỀU RỒI
   HÃY CHẠY THEO CHO KỊP NHÂN LOẠI ĐI CÁI ĐÃ
   XIN NHỮNG NGƯỜI CÒN ĐANG LÚ LẪN VÀ HOANG TƯỞNG ĐỪNG KHAI PHÁ THÊM MÀ LÀM GÌ
   CHO ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC NHỜ
   AMEN

  • #19 by MINH TÂM on 15/12/2013 - 12:39 chiều

   NGÀY XƯA KHI CHÚNG TÔI CÒN LÀ SINH VIÊN , CÒN TÔN SÙNG ÔNG HỒ VÀ ÔNG ĐỒNG LẮM .
   MỖI LẦN ĐỒNG ĐẾN NÓI CHUYỆN LÀ SINH VIÊN CỨ HÁ HỐC MỒM RA NGHE : (( NÀO LÀ VIỆT NAM SẼ ĐI ĐƯỜNG TẮT ĐÓN ĐẦU KHOA HOC THẾ GIỚI . NÀO LÀ NGƯỜI THẾ GIỚI ĐÊM ĐÊM MƠ ĐƯỢC LÀ NGƯỜI VIỆT NAM . NÀO LÀ BA LAN , ĐỨC , LIÊN XÔ TRANH NHAU ĐĂNG KÝ ĐƯỢC XÂY DƯNG CHO MỘT VIỆT NAM TO ĐEP HƠN , ĐÀNG HOÀNG HƠN SAU KHI VN THẮNG MỸ .
   ÔI NHỮNG LƠI NÓI GIÓ BAY – NAY CÒN ĐÂU
   TƯ CƯỜI MÌNH ẤU TRĨ VÀ CÀNG HIỂU HƠN CÂU TỤC NGỮ – THÙNG RỖNG THÌ KÊU TO
   BÁC LINCONS LÊ ƠI MONG BÁC ĐỪNG NỐI BƯỚC ÔNG HỒ-ĐỒNG NỮA NHÉ . TRẢ GIÁ CHO MỘT LÝ THUYẾT RỞM DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ MẤT HƠN 80NAWM RỒI ĐÁY Ạ !.!

 10. #20 by Tran Nguyen Thien Hien@Louielamson2000 on 15/12/2013 - 12:12 sáng

  “Con Đường Việt Nam”! Con đường chắp vá mơ hồ! Cộng sản không thể (không bao giờ) thay đổi !? Không ý kiến gì thêm khi đọc lướt qua bài này.

 11. #21 by Lương ngọc Phát on 14/12/2013 - 11:32 chiều

  ”Ông Lê thăng Long có tư tưởng như một thiếu niên dậy thì .Các cháu trai mới vỡ giọng,làm

  được vài bài thơ,mơ mộng mình sẽ là văn tài như Nguyễn Du – Học được mấy bài quyền,ước
  mình sẽ là võ tài như Nguyễn Huệ …! Cùng thế ấy ,các cháu gái hay lãng đãng mộng mị về
  văn tài Thanh Quan , Đoàn thị Điểm – về võ tài Trưng Triệu , Bùi thị Xuân…
  Tuổi hoa niên lãng mạn dễ thương,vì chưa trưởng thành nên không ai chấp ,nhưng cũng
  không ai cho thiếu niên làm chính sự.
  Đằng này , ông Long là người lớn thích cải lương và lãng mạn chẳng kém các cháu !”

  Đoạn trên tôi đã phản hồi hôm 12/12 khi được đọc ông LTL trên diễn đàn này, với sự dè dặt
  cần thiết. Nhưng đến bài này, mặc dù vẫn chưa dám cẩu thả khi nhận xét ,song tôi thấy cũng
  cố thêm ý nghĩ của mình về sự không bình thường của ông Lincoln Lê !
  Giọng điệu rất ồn ào ,nếu không nói là nổ như pháo ,ông lại long trọng giới thiệu công trình
  tóm tắt ”Hệ LLCNCĐ” đến hàng chục đối tượng trên toàn thế giới !
  – Ông tự nhận,… ”kế thừa toàn bộ tinh hoa của chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin và rất nhiều chủ thuyết khác trên thế giới. Trong hệ lý luận của CNCĐ đã có sự kế thừa đầy đủ tinh hoa của hầu hết triết lý của các tôn giáo trên thế giới. Hệ lý luận CNCĐ do một nhóm trí thức siêu cao cấp người Việt Nam nghiên cứu trong nhiều năm. Có rất nhiều sự sáng tạo mới về lý luận chưa từng có trong lịch sử xã hội loài người được viết trong hệ lý luận CNCĐ.”(!). Chưa kể ông tự giới thiệu bản
  thân với rất nhiều danh xưng ”nhà” này ”nhà” nọ …rất kêu, đến việc rao giảng công trình nghiên
  cứu của ”nhóm trí thức người Việt” (?),mà ông có ”vinh dự lớn lao” được ủy quyền chấp bút !

  Nếu nhóm trí thức nào đó phân công cho ông ,hẳn họ phải duyệt bài của ông trước khi đồng
  ý phổ biến ”toàn thế giới” chứ ? Và nếu vậy ,quả là nhóm này có vấn đề tâm thần bệnh lý.Ngay
  những kiến thức i tờ nhất về tiểu sử các ông A.Lincoln và F. Angel ,ông cũng nêu trật lất, đúng
  như bác HAOHOA phát giác .Engel chẳng những là người Đức (thời ấy thuộc Phổ),sinh ra, lớn
  lên,đi lính cho quân đội Phổ ,sau giải ngũ,Angel mới sang Anh quốc .A. Lincoln là TT thứ 16 của
  Mỹ ,ông LTL kính mộ đến mức bắt quàng làm họ ,lại có thể chấp bút gửi toàn thế giới một cách
  bừa bãi thiếu cẩn trọng về thần tượng của mình như vậy ?

  – Ông viết :” kế thừa toàn bộ tinh hoa của chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lê Nin và rất nhiều chủ thuyết khác trên thế giới. Trong hệ lý luận của CNCĐ đã có sự kế thừa đầy đủ tinh hoa của hầu hết triết lý của các tôn giáo trên thế giới. Hệ lý luận CNCĐ do một nhóm trí thức siêu cao cấp người Việt Nam nghiên cứu trong nhiều năm. Có rất nhiều sự sáng tạo mới về lý luận chưa từng có trong lịch sử xã hội loài người được viết trong hệ lý luận CNCĐ.”
  Thật hết sức đại ngôn ,toàn tinh hoa với tinh hoa, của hầu hết hệ tư tưởng cổ kim nhân loại ,đều
  được nhóm ”trí thức siêu cao cấp” các ông thấu suốt ?!

  Càng lộng ngôn hơn khi ông phân tích thế giới quan Duy vật – Duy tâm, ở một trình độ thô sơ
  như thế, ngôn phong cứ như một bài giáo khoa sơ cấp cho ”toàn thế giới” !

  – ” Triết học duy vật biện chứng không thừa nhận có tâm linh, có Thượng đế, có Tạo hóa, có thánh thần, có Phật, có linh hồn. Triết học duy tâm thừa nhận có tâm linh, có Thượng đế, có Tạo hóa, có thánh thần, có Phật, có linh hồn, có ý thức có trước, vật chất có sau.”
  Tự nhận siêu trí thức ,thu thập các tinh hoa tôn giáo ( Thực tế ,tinh hoa tôn giáo không thể
  cưỡi ngựa xem hoa mà thu được tinh túy !)mà dám liệt kê Phật giáo vào thế giới quan Duy tâm,
  đã tố cáo rằng ,may lắm ông chỉ mới sờ đến cái vỏ thô ráp sù sì của Phật giáo ,đừng khoác lác
  ngộ được tinh hoa . Phật giáo , không hề Duy tâm ,cũng không Duy vế nào trong hai cực đoan
  Tâm – Vật .Con đường là Trung đạo ,tinh túy là tránh xa kiến chấp khái niệm ,gọi là Xả .Trong
  khiên cưỡng luận thuyết phải dùng lời diễn nói ,thì Tâm và Vật là một cặp khái niệm bất khả phân
  ly.Tinh thần và vật chất , Ý thức và Hiện tượng là 2 mặt của một đồng xu ,như Âm và Dương
  trong Lý học .Chúng vừa phủ định vùa xác định nhau , có là đồng thời có – không cũng đồng
  thời không .Không thể có cái này mà thiếu cái kia . Ý thức,bao giờ cũng là ý thức về một đối
  tượng nào đó ,không thể có ý thức tồn tại trước rồi tìm đối tượng để nhận thức, vì lúc không có đối
  tượng thì ý thức ngụ nơi nào? Chúng không thể tách rời nhau mà luôn luôn liên lập Khách- Chủ.
  Ngay cả khi không có ý nghĩ nào trong óc, thật ra ý thức đang duyên dính vào đối tượng
  ”không có…” ấy. Không hay Có đều là đối tượng của ý thức, chẳng lúc nào rời. Bạn không thấy
  gì ư? Thật ra ,bạn thấy không có gì ! Bạn không nghe gì ư?Thật ra, bạn nghe không có gì !
  Không nghe ,không thấy …sao biết là không có gì !?

  Trong khuôn khổ một cái còm ,thật không tiện để sa vào cuộc tranh luận lịch sử về thế giới quan
  nên tôi chỉ nêu vắn tắt nhằm chỉ ra lỗ hổng hiểu biết tôn giáo mà ông Lincoln Lê (!) tự nhận đã
  đạt tinh hoa.
  Mười cặp đối lập thống nhất mà ông dài dòng dẫn chứng ,chỉ là trong muôn vàn hiện tượng
  thế giới, được khái quát trong khái niệm Âm Dương đã mấy ngàn năm rồi trong Dịch học .Kinh
  Cựu ước cũng nhận ra từ xa xưa lắm ,trong ngụ ý con rắn có lưỡi phân đôi ,là phương tiện nhận
  thức ,nguồn tội lỗi đảo điên của loài người.Tây phương cũng có câu :” Cái cần thiết chỉ thật sự
  cần thiết khi có cái không cần thiết .Và như vậy, cái không cần thiết đã thật sự cần thiết để cho
  cái cần thiết được là cần thiết ”.
  Quy nạp hễ cứ tôn giáo , đều Duy tâm,là một lầm lẫn lớn . Tinh thần Lão học (Đạo đức kinh)
  cũng đã đề cập đến lý Âm Dương với trung tâm Thái cực, là một vũ trụ quan không biên kiến
  thiên lệch ,tức không Duy gì cả , mà cũng như đạo Phật ,cho rằng chân lý là bất khả khái niệm.
  ( Đạo khả đạo phi thường đạo – Danh khả danh phi thường danh ).Thế thôi !
  Phật giáo chẳng những khác Thực Tại Luận Duy vật ở chỗ ,không công nhận thế giới khái niệm
  ( tức nhận thức tùy thuộc vào chủ thể nhận thức có cấu tạo tâm sinh lý sai biệt của từng cá thể
  sống) Tế bào não – thần kinh – cấu tạo giác quan …vô vàn sai khác nhất là khác loài ,như con mắt
  chuồn chuồn làm sao mà chụp ảnh cảnh giống mắt người, óc chó khác óc người làm sao mà phân
  tích xử lý thông tin từ ảnh của mắt ghi, truyền sóng mật mã qua dẫn truyền thần kinh cũng khác
  cấu tạo, mà có thể ”thấy” cảnh ”khách quan” như nhau được?Rõ ràng ,thế giới mà ta đang ”quan”
  chỉ là một trong trùng trùng khái niệm chẳng giống nhau !Vì khác biệt như thế, nên làm thế nào
  xác định khái niệm nào là thực tại khách quan ? Phật giáo cho rằng đời là ảo ảnh, vì thế!
  Phật giáo lại cũng khác Duy Tâm luận chủ quan về một thế giới được sáng tạo ,ở chỗ PG lại
  thừa nhận sự thực hữu một thế giới khách quan ,nhưng không phải thế giới khái niệm ảo giác
  sai khác nói trên,mà là thế giới khách quan làm chỗ dựa của mọi biến dạng ảo ảnh .Thế giới ấy
  không khái niệm được,vì đã khái niệm bằng óc lưỡng lập nhị nguyên phân biệt Tâm-Vật tức là
  cùng lúc sa vào ảo ảnh.Tạm mượn ngôn từ, dù không đúng, là Niêt Bàn , là Chân Như ,là Tánh
  cảnh ,là Không .v.v…Thảy các danh từ đó, đều ” Danh khả danh phi thường danh” như Lão tử
  nói về Đạo.
  - ” Tôi ngỏ lời tha thiết xin được làm cố vấn cải cách hoàn toàn miễn phí cho ĐCSVN và CQVN. Hệ lý luận CNCĐ sẽ có ý nghĩa lớn với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới không phân biệt chế độ kinh tế, chính trị.”
  Lại nữa, bài viết đã không mảy may tư tưởng nào trác việt , loanh quanh kiến thức phổ thông
  sơ sài ,coi thường độc giả như thiếu niên mới lớn , cả gan tự tin hệ lý luận của mình sẽ có ý
  nghĩa lớn với mọi quốc gia dân tộc trên thế giới !!!

  Thật ra, sai sót là điều rất bình thường chẳng ai không có lúc mắc phải .Người đàng hoàng
  không vạch lá tìm sâu tiểu tiết để bắt bẻ người khác .Nhưng người đứng đắn khi phát ngữ cũng
  không hồ đồ cẩu thả ,trịnh trọng tuyên bố đệ gửi tràn lan những lời tự cho mình ưu việt hơn
  bao người , thật còn quá trăm lần cái ngông Cao Bá Quát .
  Tôi sở dĩ viết ít lời trên ,không hề muốn giảm uy tín ông Lincoln Lê,chỉ muốn chỉ ra ông nhiều sai
  sót ấu trĩ thế , mà tự tin quá, đến mức buồn cười .Và, còn là thái độ khinh người đọc nữa đấy.

  Hay, như tôi quan ngại ,ông Long có vấn đề sức khỏe tinh thần chăng? Mà nếu vậy ,thì cho tôi
  rút lại nhận xét này và thật lòng xin lỗi người bệnh (Tôi không đùa một việc nghiêm túc đâu các
  bạn ạ ) .

 12. #22 by Tong on 14/12/2013 - 9:23 chiều

  Doc bai cua Le Thang Long toi co cam giac nhu dang nghe nguoi dien (tam than) thuyet trinh. Toi von khong tam dac voi nhung hanh vi cua Le Thang Long, Le Cong Dinh … Bay gio lai nghe Le Thang Long gioi thieu ly luan CNCD. Nghe phat chan!

 13. #23 by Lê văn Nin on 14/12/2013 - 8:14 chiều

  Tôi cảm ơn ông Lê thăng Long đã dày công nghiên cứu chủ nghĩa cộng đồng và trăn trở với đất nước . Tôi cũng phản đối CSVN trả công cho ông 5 năm tù ,sau có giảm án….
  Tôi chỉ có thể phục ông Hà sỹ Phu , tìm ra định luật xã hội :
  1/ Lương thiện mà theo CNCS , là người không hiểu biết ( MẮC LỪA, nói nôm na là NGU LÂU ).
  2/ Hiểu biết mà theo CNCS , là người KHÔNG LƯƠNG THIỆN ( biết ngu và ác vẫn theo vì THAM )
  3/ Người hiểu biết và lương thiện thì KHÔNG THEO CỘNG SẢN . ( Nhưng họ sẽ khổ, vì không có chổ đứng trong xã hội CSVN bất lương này )
  Tôi đã trình bày , thuyết trình nhiều lần với nhiều người đủ loại ở khắp các bối cảnh mà không ai phản biện, phản đối….chỉ có một vài người lần đầu nghe chuyện lạ họ vừa nghe vừa sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác , nhưng họ thích đến mức không nỡ bỏ đi.

 14. #24 by Alfred Nobel on 14/12/2013 - 7:29 chiều

  Lê Thăng Long (Lincoln Le) không nên và không cần gây nên rắc rối cho Khoa học Xã hội mà chỉ cần hiểu được và phổ biến rộng rãi CHỦ NGHĨA TỰ DO hoặc CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN cho toàn thể đồng bào Việt nam cũng đã đủ để trở thành Đại Thiên tài rồi, vì đó chính là HỆ LÝ LUẬN DUY NHẤT dẫn đến CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG, tưc là CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHỔ QUÁT TOÀN CẦU. Bọn cộng sản thường xuyên tạc trắng trợn CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN thành CHỦ NGHĨA XẤU XA làm cho rất nhiều người đã hiểu sai về nó. LTL chỉ cần giải thích đúng cho toàn thể đồng bào Việt nam hiểu đúng về CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN cũng đã đủ để trở thành Đại Thiên tài rồi mà không cần phải lao tâm khổ tứ để nghĩ ra HỆ LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG, vừa mù mờ vừa răc rối !

  • #25 by NóiLeo on 14/12/2013 - 8:57 chiều

   Tôi nghĩ là bác bị nhầm, vì hiện nay ở VN, đảng ta đã vứt CN MARX-LENIN vào sọt rác, cái mà họ đang theo đuổi là:
   CN CÁ NHÂN + CN THỰC DỤNG = MÈO TRẮNG + MÈO ĐEN = Kinh tế THỊ TRƯỜNG + Định hướng XHVN.

 15. #26 by HAOHOA on 14/12/2013 - 7:15 chiều

  Tac giả có quá nhiều lẫn lộn nghiêm trọng: 1/ Các Mác người nước Đức và … Ăng Gen người nước Anh (Thật ra, K. Marx là người Đưc gôc Do thái, F. Engels là người Đức Chính cống 100%); 2/ Tiếp theo tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là cố tổng thống Abraham Lincoln, làm tổng thống từ năm 1785 đến năm 1792 (Thật ra, Abraham Lincoln sinh năm 1809, làm Tổng thống Mỹ từ năm 1861 đến năm 1865 rồi mât ngay trong năm 1865 sau một vụ ám sat đẫm máu); 3/ Chủ nghĩa Marx (Marxism) không phải là Chủ nghĩa Cộng đồng (Communism). Thật ra, Chủ nghĩa Marx chính là Chủ nghĩa Cộng đồng mặc dù Chủ nghĩa Cộng đồng còn bao gồm nhiều chủ nghĩa khác có cùng đặc tính độc đoán rât gần với Chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa Cộng đồng tự nó không xấu xa nhưng khi bị diễn dịch theo kiểu marxist nó lại trở nên nguy hại khủng khiêp. Chủ nghĩa Marx có mục đích tôt nhưng lại có phương pháp luận sai lầm dẫn đến hành động sai lầm (bạo lực sắt máu), từ đó đẻ ra chế độ độc tài như đã thấy. Tóm lại, Lincoln Le cần phải học lại toàn bộ khoa học xã hội (nhất là khoa học xã hội ở Tây phương) trước khi có thể nghĩ đến việc xây dựng HỆ LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG. Với tât cả những gì mà tôi đọc được ở đây, tôi e rằng Lincoln Le đang bị hoang tưởng rât trầm trọng ngang với Karl Marx. Tôi phỏng đoán rằng có lẽ vì bị tra tấn nhiều khi thọ án tù 4 – 5 năm nên Lincoln Le bị hoang tưởng như vậy. Tôi rât khâm phục Lincoln Le đấu tranh dũng cảm chống độc tài cộng sản nhưng tôi rất lo lắng cho Lincoln theo đuổi HỆ LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG !

  • #27 by Lương ngọc Phát on 14/12/2013 - 7:47 chiều

   Tôi cũng quan ngại vấn đề sức khỏe tâm thần của tác giả này .

  • #28 by ABC on 14/12/2013 - 11:48 chiều

   Dạ ! Em đây cũng thế ! Dù cho tôn trọng tự do ngôn luận hết mức, nhưng cũng phải xin nói đôi lời !

   Tuy vẫn rất nể phục tinh thần đấu tranh và dấn thân của anh LTLong và các thành viên “ Con đường Việt Nam “ , nhưng đến bài này thì …(Hic !) nếu thực sự là từ “tư duy “ của anh LTLong , em đây xin…”chịu thua” ! Hôm trước, về bài “ tôi lại muốn xin vào đảng” , đã phải cố nhịn vì cho rằng có lẽ mình ấu trĩ, chưa hiểu nổi ý tưởng của bật “ cao sĩ”,nhưng hôm nay thì đã rõ ! Chỉ trong phần “kính thưa cả nhân loại” và ý tưởng “dùng CNCĐ cho một nhân loại mãi mãi”…, cũng đủ để không cần xem đến nội dung !

   Cái loài người luôn biến động kia, sẽ không cần lắm ,một học thuyết nào đó , vì sớm muộn gì nó cũng sẽ chỉ là một cái xác khô ! Ông Mandela cũng chưa từng tuyên bố một thứ nào tương tự , nhưng vẫn khiến toàn thế giới cúi đầu thán phục . Những bài viết của Trần Huỳnh Duy Thức thì tỉnh táo , chặc chẽ và thiết thực, vì nó gần với cái thực tế Kinh tế- Chính trị …, đáng để suy ngẫm và tìm hiểu. Còn bài này…chỉ xin cám ơn bác LTLong đã ban cho tôi “cái mũi của Cao bá Quát” ! Nó khấm mùi hơn cả “con thuyền Nghệ An”!
   Nói bác Long đừng buồn, phong trào “Con đường VN” mà “cốt lõi học thuyết” của nó là những “nghiên cứu học thuật mang tính “ khủng hoảng tiền mãn kinh “ tương tự như thế này, thì có lẽ người VN chúng ta nên đi theo Marx và bác Trọng sẽ…”mau thấy” hơn! Bác rõ ràng nên xin vào đảng CSVN, thật lợi ích cho dân tộc ! – Tránh CSVN, thoát khỏi Marx… để rồi gặp Mr.Lê thăng Long thì cũng …trớt quớt !, “vò dưa rồi lại vỏ dừa” than ôi ! Một Hoàng Hữu Phước là đã quá dư thừa cho cả cái Thái dương hệ này ! Hic !

   Nhân đây, cũng xin chúc mừng ban Tuyên giáo CSVN có được một “vũ khí đấu tranh” lợi hại và bất ngờ…, hãy tận dụng đi nào ! ( lần này, có lẽ là lần duy nhất ABC này sẽ đồng ý phần lớn với quý vị )

 1. CXN_122713_3816_Lê Thăng Long, người có lòng với dân tộc nhưng với kiến thức cơ bản sai lầm nghiêm trọng và kinh nghiệm trường đời gói gọn trong kinh doanh của LTL về Telecommunication | CHÂU XUÂN NGUYỄN
 2. Ông Lê Thăng Long tuyên bố muốn gia nhập đảng CSVN | CHÂU XUÂN NGUYỄN
 3. Ông Lê Thăng Long tuyên bố muốn gia nhập đảng CSVN | XÃ HỘI DÂN SỰ
 4. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 15-12-2013 | Ngoclinhvugia's Blog
 5. Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 | doithoaionline
 6. Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 – cập nhật | Dahanhkhach's Blog
 7. Tin Chủ Nhật, 15-12-2013 – Chuyện ngược đời: Nông dân không bỏ ruộng thì… đói | Dahanhkhach's Blog
 8. ***TIN NGÀY 15/12/2013 -Chủ Nhật. « ttxcc6
 9. Đối Thoại Điểm Tin ngày 14 tháng 12 năm 2013 | doithoaionline

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 150 other followers

%d bloggers like this: